Wat u zelf kunt regelen

Gezamenlijk gezag aanvragen:

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/gezag/Paginas/Gezamenlijk-gezag-formulier.aspx#tabs

Toestemming voor aanvragen paspoort/identiteitsbewijs:

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Identiteitsbewijs-kinderen

Aanvragen bewind/mentorschap/curatele:

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Mentorschap/paginas/procedure-mentorschap-aanvragen.aspx

Wijzigen achternaam:

https://www.justis.nl/producten/naamswijziging/

Wijzigen voornaam:

Dit kunt u niet zelf regelen. U hebt hiervoor een advocaat nodig.

 

Website van de Raad voor Rechtsbijstand met informatie over gefinancierde rechtshulp (pro deo advocaat): https://www.rechtsbijstand.nl/, eigen bijdrage kosten advocaat: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen